Skip to main content

About this collection

    The musical scores collection in the Turkish Music State Conservatory Ercümend Berker Library, which originally belonged to Cüneyd Orhon; the master of kemençe and one of the founders of ITU Turkish Music State Conservatory, was donated by the Orhon family in 2014. The collection is composed of 748 vocal works and 524 instrumental works. Digitization of this collection is currently in progress.   

    İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kurucularından, kemençe üstadı Cüneyd Orhon’a ait olan bu nota koleksiyonu, 2014 yılında ailesi tarafından TMDK Ercümend Berker Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır. Koleksiyon, tekrarlar çıkarıldığında, 748 adet sözlü eser ile 524 adet saz eserinden oluşmaktadır. Koleksiyonun önemli bir özelliği, her eserin arka sayfasına, kullandığı kaynaklar hakkında Orhon’un kendi el yazısıyla düştüğü notların bulunmasıdır. Kütüphaneye bağışlanmış olan Cüneyd Orhon ses kayıt arşivinin dijitalleştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

     

 
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK