Skip to main content

Sayısal Koleksiyon Hakkında:

 

İTÜ Kütüphaneleri-Sayısal Koleksiyon'u aşağıdaki koleksiyonlardan oluşmaktadır: 

 

İTÜ Nadir Eser Koleksiyonu: Mühendishane Matbaası ve Mühendis Mektebi Kütüphanesi mirasını devralan İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi bilim ve teknoloji çalışmaları için önemli kaynak teşkil eder. 18, 19 ve erken 20. Yüzyıla ait yaklaşık 6000 kitap ve süreli yayını barındıran bu koleksiyon, Osmanlı mühendislik ve mimarlık eğitimi hakkında bilgi vermekte ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nda üretilen tarih, edebiyat, sosyoloji ve sanat metinlerini de gözler önüne sermektedir.

Harita ve Coğrafi Materyaller Koleksiyonu: Bu koleksiyonun çoğunluğunu İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör bağışı olan jeoloji konulu yaklaşık 5000 harita oluşturmaktadır. Haritaların dilleri Türkçe, Çince, Rusça ve İngilizce' dir. Koleksiyonunun kalan kısmını kütüphanenin satın almış olduğu coğrafi materyaller oluşturmaktadır.


 

 

Digital Collections

 

Istanbul Technical University Libraries Digital Collections comprise of below collections :

 

ITU Rare Books Collection : Inheriting the heritage of Mühendishane (Imperial School of Engineering) Printing Press and the Library of Mühendis Mektebi (Ottoman School of Engineering), ITU Rare Books Collection comprises a primary resource for the study of history of science and technology in the Ottoman Empire and early Repuplican period of Turkey. Made up largely of 18th, 19th and early 20th century rare books and periodicals, this collection of approximately 6000 items, not only provides insight on the engineering and architecture education in the Ottoman Empire but also presents accounts of history, art, literature and sociology, cretaed in the Ottoman Empire.

 

Collection of Maps and Geographical Materials : The bulk of the collection comprises approximately 5000 maps on geology, which were donated by Prof. Dr. Celal Şengör. The maps are in the languages of Turkish, Chineese, Russian and English. The rest the collection comprises the geographical materials, which were bought by ITU Libraries.

 

The Ottoman Empire's Public Works Projects and their documents: Project documents related to the public works and zoning projects of the last period of the Ottoman Empire based on construction of railways, trams, ports, roads, electricity and water networks, bridges, viaducts, mass housing, etc. that documents consisting of plans, maps, sections, concession agreements.

      İTÜ Sayısal Koleksiyon için tarayıcı olarak, Google Chrome önerilir. Google Chrome tarayıcı için Chrome PDF Viewer pluginlerden etkinleştirilmelidir. (chrome://plugins/ adresine gidilerek pluginler görülebilir.)

 

Terms of Use / Kullanım Koşulları

 

ITU has digitized a significant portion of the materials in its collections of Rare Books, Maps and Geographical Materials and Musical Scores. ITU digital collections are only available for research, teaching, and learning. The items in these collections may not be used for any commercial purpose and they may not be copied, printed or published without prior permission from the Directorate of ITU Library and Documentaion.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi kütüphanelerinde yer alan materyalin sayısallaştırılarak, kullanıma sunulmuş, Nadir Eserler, Haritalar ve Müzik koleksiyonunu kapsar. Koleksiyonda yer alan eserler,  ITU Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanlığı'nın izni alınmaksızın kopyalanamaz, basılamaz ve herhangi bir ortamda yayımlanamaz.

 

Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK