Skip to main content

All Collectionsloading
loading
loading

About the collectionsSayısal Koleksiyon

 

İTÜ Kütüphaneleri-Sayısal Koleksiyon'u aşağıdaki koleksiyonlardan oluşmaktadır: 

İTÜ Nadir Eser Koleksiyonu: Mühendishane Matbaası ve Mühendis Mektebi Kütüphanesi mirasını devralan İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi bilim ve teknoloji çalışmaları için önemli kaynak teşkil eder. 18, 19 ve erken 20. Yüzyıla ait yaklaşık 6000 kitap ve süreli yayını barındıran bu koleksiyon, Osmanlı mühendislik ve mimarlık eğitimi hakkında bilgi vermekte ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nda üretilen tarih, edebiyat, sosyoloji ve sanat metinlerini de gözler önüne sermektedir.Harita ve Coğrafi Materyaller Koleksiyonu: Bu koleksiyonun çoğunluğunu İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör bağışı olan jeoloji konulu yaklaşık 5000 harita oluşturmaktadır. Haritaların dilleri Türkçe, Çince, Rusça ve İngilizce' dir. Koleksiyonunun kalan kısmını kütüphanenin satın almış olduğu coğrafi materyaller oluşturmaktadır.İTÜ TMDK Sayısal Müzik Arşivi: İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kurucularından kemençe üstadı Cüneyd Orhon' a ait olan bu nota koleksiyonu, 2014 yılında ailesi tarafından TMDK Ercümend Berker Kütüphanesi' ne bağışlanmıştır. Koleksiyon, tekrarlar çıkarıldığında 748 sözlü eser ile 524 adet saz eserinden oluşmaktadır. Koleksiyonun önemli bir özelliği her eserin arka sayfasına, kullanıldığı kaynaklar hakkında Orhon'un kendi el yazısıyla düştüğü notların bulunmasıdır.

 

Prof. Dr. Kâzım Çeçen Slayt Arşivi: 5855 slayt ve 700 negatif filmin taranmasıyla oluşturulan bu arşiv, ağırlıklı olarak 1970’lerin son yıllarından başlayarak 1990’lı yılların ortalarına dek süren Osmanlı ve Roma dönemleri su yapıları ve isale hatları araştırmaları sırasında çekilen slayt ve negatifleri kapsamaktadır. Suyolları dışında Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi’nde bulunan İTÜ tarihi ile ilgili nesneler, teknoloji tarihi ile ilgili el yazmalarının ve bazı suyolları haritalarının reprodüksiyonları, yurtiçi ve yurtdışında yapılmış gezilerde çekilmiş slaytlar da bulunmaktadır.

 

Digital Collections

Istanbul Technical University Libraries Digital Collections comprise of below collections :

ITU Rare Books Collection : Inheriting the heritage of Mühendishane (Imperial School of Engineering) Printing Press and the Library of Mühendis Mektebi (Ottoman School of Engineering), ITU Rare Books Collection comprises a primary resource for the study of history of science and technology in the Ottoman Empire and early Repuplican period of Turkey. Made up largely of 18th, 19th and early 20th century rare books and periodicals, this collection of approximately 6000 items, not only provides insight on the engineering and architecture education in the Ottoman Empire but also presents accounts of history, art, literature and sociology, cretaed in the Ottoman Empire.

Collection of Maps and Geographical Materials : The bulk of the collection comprises approximately 5000 maps on geology, which were donated by Prof. Dr. Celal Şengör. The maps are in the languages of Turkish, Chineese, Russian and English. The rest the collection comprises the geographical materials, which were bought by ITU Libraries.

ITU Turkish Music State Conservatory Digital Collection : The musical scores collection in the Turkish Music State Conservatory Ercümend Berker Library, which originally belonged to Cüneyd Orhon; the master of kemençe and one of the founders of ITU Turkish Music State Conservatory, was donated by the Orhon family in 2014. The collection is composed of 748 vocal works and 524 instrumental works. Digitization of this collection is currently in progress. A significant specialty of the collection is the handwritten notes of Cüneyd Orhon, which are placed on the back page of each work regarding its content. 

 

Prof. Dr. Kazım Çeçen Slide Archive: This archive, which was created by scanning 5855 slides and 700 negative films, mainly includes slides and negatives taken during the Ottoman and Roman periods of water structures and water pipelines researches starting from the last years of the 1970s to the mid-1990s. In addition to waterways, there are objects related to the history of ITU in the Science and Technology History Research Center, reproductions of manuscripts on the history of technology and some waterways maps, and slides taken in domestic and abroad trips.

      İTÜ Sayısal Koleksiyon için tarayıcı olarak, Google Chrome önerilir. Google Chrome tarayıcı için Chrome PDF Viewer pluginlerden etkinleştirilmelidir. (chrome://plugins/ adresine gidilerek pluginler görülebilir.)

Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK